Meetup | Modal shift air-rail, wel populair, niet effectief

Datum:Maandag 01 november 2021
Tijd:15.00 tot 16.00 uur
Locatie: Online, Thuis, voor je beeldscherm

Tijdens deze Meetup zette Arie Bleijenberg uiteen waarom beter internationaal railvervoer weinig bijdraagt aan het verminderen van milieuvervuiling door de luchtvaart. Het achterliggende rapport Air2Rail is hier te downloaden.

Arie Bleijenberg was werkzaam bij TNO en is sinds 2016 onafhankelijk adviseur “Koios strategy” op het kruispunt van economie en duurzaamheid.

Tijdens zijn presentatie toonde Arie aan dat een modal shift van luchtvaart naar trein minder effect sorteert dan het verminderen van het vliegverkeer of het vergroenen van de kerosine. Daarnaast waarschuwde hij ervoor dat meer en snellere treinverbindingen wellicht wel iets voor de modal shift doen, maar tegelijkertijd meer CO2 uitstoten en nieuwe reisbewegingen oproepen.

Uit de discussie die volgde noteerden we:

  • De groeiende vraag naar mobiliteit en de klimaatdoelstellingen staan met elkaar op gespannen voet. Tegelijkertijd willen we de connectiviteit niet prijsgeven.
  • De luchtvaart zit qua capaciteit aan haar grenzen en moet de uitstoot drastisch verminderen. Het spoorvervoer is kan dan zorgen dat de connectiviteit voldoende blijft
  • Het spoorvervoer moet de klantgerichtheid en wendbaarheid verder versterken en beter samenwerken, juist over de grenzen heen.
  • Blijven sturen op de illusie dat beter spoor leidt tot minder milieuvervuiling door de luchtvaart leidt niet tot het juiste milieubeleid voor de luchtvaart (beter is verminderen en vergroenen)
  • Het spoorvervoer kan beter een eigen lobby voeren i.p.v. in een gezamenlijke mobiliteitsalliantie. Zij is immers al zeer duurzaam en kan veel connectiviteit bieden, met name tussen grotere steden en economische centra.
Downloads

Modal shift air-rail, wel populair, niet effectief | Arie Bleijenberg :

Jaarlijks organiseert Railforum in de eerste week van november de ‘Week van internationale rail’. Ook dit jaar doen we dat met online Meetups waarin leden elkaar bijpraten en zich verdiepen in diverse onderwerpen. Ook bespreken we de acties en uitdagingen die we zien.

Tijdens deze Meetup zet Arie Bleijenberg uiteen waarom beter internationaal railvervoer weinig bijdraagt aan het verminderen van milieuvervuiling door de luchtvaart. Het achterliggende rapport Air2Rail is hier te downloaden.

Arie Bleijenberg was werkzaam bij TNO en is sinds 2016 onafhankelijk adviseur “Koios strategy” op het kruispunt van economie en duurzaamheid. Onderwerpen zijn onder meer innovatie, belasting herziening, verstedelijking, mobiliteit, infrastructuur en energie. Feiten, cijfers en systeemanalyse vormen het fundament van zijn werk.

Deze mensen waren erbij:

Chris Beghin Strategisch Adviseur , Keolis
Arie Bleijenberg Directeur, Koios strategy
Joost Bolck Divisional Director Netherlands, Mott MacDonald BV
Robert Boot Clustercoördinator internationaal treinvervoer, Ministerie van I&W
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Wim van de Camp Ambassadeur !!, #EUYearofRail 2021
Martijn Derksen Adviseur, Arcadis
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Marleen van de Kerkhof International Affairs Manager, Dual Inventive
Erik van der Kooij Senior adviseur, APPM management consultants
Ron Nohlmans Senior adviseur spoor, Gemeente Eindhoven
Robert Jan Roos Adviseur mobiliteit, RHDHV
Maurits Schaafsma Senior planoloog, Gem haarlemmermeer
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Luuk Spanjaards Consultant Mobiliteit & Logistiek, Supply Value
Pepijn Verburg Business Consultant Besturing Operatie, Directiesecretaris, NS
Erwin Woord Accountmanager, ProRail