Workshop Het Masterplan | Meerjarenplan tot 2026 voor werken aan het spoor

Datum:Woensdag 19 juni 2019
Tijd:14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Meeting Plaza, Godebaldkwartier 357, Utrecht

Alle aanwezige leden waren het eens: er moet een gezamenlijke meerjarenplanning komen voor alle werken aan het spoor. Als ons dat lukt kunnen we de groeiende vraag faciliteren, is er minder hinder en besparen we met elkaar veel tijd en geld. Als we het werk daardoor beter kunnen spreiden hoeft er ook geen schaarste meer te zijn aan mensen, materialen en materieel. Dit gezamenlijke Masterplan proces vraagt wel om vertrouwen in elkaar en creativiteit om tot nieuwe vormen van samenwerking te komen. Geen dogma’s, maar meer differentiatie en meer overleg in de heel keten, dus infrabeheerders, aannemers, vervoerders, ingenieurbureaus en toeleverende industrie. Volgens de aanwezige collega van ACM mag dit binnen de spelregels omdat de reizigers en verladers hier ook beter van worden.

In februari 2020 komen we weer bijeen om de voortgang te bespreken.

Downloads

Railforum presentatie | Dagvoorzitter Erik Thieme:

Over het evenement:

Meer dan ooit zijn alle leden van Railforum gebaat bij een betere meerjarenplanning van de diverse werkzaamheden aan het spoor. Dit kan leiden tot minder onttrekkingen en betere inzet van vakmensen, machines en materialen. Zeker als we gezamenlijk het werk beter over het jaar spreiden.

Of het nu klein onderhoud (PGO) , vervangingswerkzaamheden (BOV), projecten uit het MIRT (met functiewijziging) of omgevingswerken van derden zijn zoals fietsonderdoorgangen. We willen zo min mogelijk onttrekking van capaciteit, we willen kosten verlagen door efficiënter plannen van mensen en middelen. Daarvoor willen we ook een betere spreiding van werk. Dit lukt ons alleen in een meerjarenplanning waar alle betrokken partijen actief aan bijdragen.

Deze ambitie vergde een kanteling in het denken èn het slechten van heilige huisjes binnen de Prorail organisatie. Doel is om als betere, voorspelbare en betrouwbare opdrachtgever te functioneren. Er ligt al een eerste planning voor 2020-2023. De spreiding van het werk kan beter en in sectorbrede workshops werkt men in mei en juni aan pilots in Kennemerland. De ambitie vraagt immers ook aan andere partijen commitment om zich in te zetten voor een betere gezamenlijke meerjarenplanning. De spoorwereld is een ecosysteem, waarbij alle partijen een eigen rol spelen en kunnen bijdragen aan een betere balans. Over vertrouwen in de samenwerking ihebben we deze aparte workshop georganiseerd en Railforum start na de zomer met ‘Ontregel het Spoor’ om de regeldruk te verlichten. Eind november is een symposium over railveiligheid.

Deel je onze ambitie en wil je actief bijdragen aan een goede meerjarenplanning voor de periode tot 2026 die al begin 2020 gereed is. Kom dan op 19 juni!

Programma:

[table “71” not found /]

Deze mensen waren erbij:

Frank van Alstede Commercieel directeur, Arcadis
Nick Bel Consultant, Stevin Technology Consultants
Gerjan Bijsterbosch Business Manager, Prysmian Group / Draka
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Eduard Coomans Multidisciplinair Calculator/Tendermanager, BAM Infra Rail bv
Jos Gielen Advocaat, NS
Saskia Groot Manager Portfoliomanagement, ProRail
Michiel Haffmans Accountmanager, Movares
Adriaan Hagdorn Bedrijfsjurist, NS
Frans Harthoorn Contractmanager, ASSETRail
Ivo Haverkamp Adviseur portfoliomanagement, ProRail
Dorien Hazelaar Procurement Manager Spoorinfra & Stations, ProRail
Ben Hendriks Directeur Projecten, VolkerRail Nederland B.V.
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Jacco Kroese Sr. Accountmanager, Movares
Wouter Lampe Directeur strategische ontwikkeling, voestalpine Track Solutions Netherlands
Niek Lentink Directeur Operations, Swietelsky Rail Benelux
Rogier de Meij Commercieel manager, Swietelsky Rail Benelux
Niels de Ridder Accountmanager Rail & Public Transport, Arcadis
Joost Sanders Director Advisory Group Rail, Royal HaskoningDHV
Rogier Schulmeister Directeur, Vossloh ETS BV
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Eric Thieme Programmamanager, ProRail
Bas van Tooren Tendermanager, BAM Infra Rail
Jan-Floor Troost Manager Projectbeheersing, AT Osborne
Tjark de Vries Directievoorzitter, Strukton Rail Nederland
Hans-Willem Vroon Managing Partner, RailGood