Workshop Het Masterplan | Meerjarenplan tot 2026 voor werken aan het spoor

Datum:Woensdag 19 juni 2019
Tijd:14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Meeting Plaza, Godebaldkwartier 357, Utrecht
Plan route

Meer dan ooit zijn alle leden van Railforum gebaat bij een betere meerjarenplanning van de diverse werkzaamheden aan het spoor. Dit kan leiden tot minder onttrekkingen en betere inzet van vakmensen, machines en materialen. Zeker als we gezamenlijk het werk beter over het jaar spreiden.

Of het nu klein onderhoud (PGO) , vervangingswerkzaamheden (BOV), projecten uit het MIRT (met functiewijziging) of omgevingswerken van derden zijn zoals fietsonderdoorgangen. We willen zo min mogelijk onttrekking van capaciteit, we willen kosten verlagen door efficiënter plannen van mensen en middelen. Daarvoor willen we ook een betere spreiding van werk. Dit lukt ons alleen in een meerjarenplanning waar alle betrokken partijen actief aan bijdragen.

Deze ambitie vergde een kanteling in het denken èn het slechten van heilige huisjes binnen de Prorail organisatie. Doel is om als betere, voorspelbare en betrouwbare opdrachtgever te functioneren. Er ligt al een eerste planning voor 2020-2023. De spreiding van het werk kan beter en in sectorbrede workshops werkt men in mei en juni aan pilots in Kennemerland. De ambitie vraagt immers ook aan andere partijen commitment om zich in te zetten voor een betere gezamenlijke meerjarenplanning. De spoorwereld is een ecosysteem, waarbij alle partijen een eigen rol spelen en kunnen bijdragen aan een betere balans. Over vertrouwen in de samenwerking is een aparte workshop op 20 juni en Railforum start na de zomer met ‘Ontregel het Spoor’ om de regeldruk te verlichten. Eind november is een symposium over railveiligheid. OP 19 juni kijken we vooral naar de maatgevende factoren in de planning en organisatie van alle werkzaamheden aan het spoor.

Deel je onze ambitie en wil je actief bijdragen aan een goede meerjarenplanning voor de periode tot 2026 die al begin 2020 gereed is. Kom dan op 19 juni!

Programma:

13.30uInloop
14.00uWelkom en korte introductie
14.15uToekomstbestendig Werken aan het Spoor (TWAS)
en Masterplanproces | Eric Thieme, ProRail
14.45uPanelgesprek: Hoe kunnen we beter aanbesteden, plannen en organiseren? | met o.a. Bart Sigger (NS), Niek Lentink (Swietelsky), Tjark de Vries (Strukton), Erno Chevallier (Railpro), Ben Hendriks (VolkerRail)
15.15uPauze
15.45uWerksessies over totstandkoming gezamenlijke meerjarenplanningen met betere aanbestedingen, betere spreiding en organisatie van werken aan het spoor
16.30uPlenair conclusies trekken voor vervolg
17.00uNetwerkborrel

Log in om je aan te melden:

Deze mensen hebben zich al aangemeld:

Jaap Balkenende projectmanager, ProRail
Frank Behr Senior adviseur, Movares
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Robin Coester Business Manager Rail, Stevin Technology Consultants
Eduard Coomans Multidisciplinair Calculator/Tendermanager, BAM Infra Rail bv
Geert van Dijk Account manager , Prins Metallurgische Producten BV
Jos Gielen Advocaat, NS
Frans Harthoorn Contractmanager, ASSETRail
Jasper Hellemons Business Consultant, Fugro
Peter Hendriks Rail Systems Engineer, ProRail
Jan Kees Hofker Directeur, railAlert
Tjalling ten Hove Senior Consultant, Movares
Frits Immers Managing Director, Movares Europe B.V.
Ron de Jager Opdrachtgever / Portfoliomanager, HTM
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Jort Kuiper Voorzitter, Jonge Veranderaars
John van Langeveld Businessmanager, Movares
Rogier de Meij Commercieel manager, Swietelsky Rail Benelux
Ronald Van Oeveren Manager Seinwezen en Voedingen, Strukton
Rik Poulus Senior Adviseur Logistiek, TNO
Dennis Roufs Sales manager, Alom Railway engineering and supplies
Eddie Rouwendal Cost Engineer Treinbeveiliging, Swietelsky Rail Benelux
Stefan Schrader Commercieel manager, BV de Meteoor
Rogier Schulmeister directeur, ETS SPOOR BV
Sjo Smeets Project-en programmamanager, Resultaatproject
Peter van Steensel Manager Engineering , VolkerRail NEderland BV
Erland Tegelberg Managing Consultant, Strukton Rail
Bas van Tooren Tendermanager, BAM Infra Rail
Jan-Floor Troost Manager Projectbeheersing, AT Osborne
Remon van Wolfswinkel Accountmanager, PION Kunststoffen
Nico van Zandwijk Manager Materieeldienst, VolkerRail Materieel & Logistiek bv