Systeemintegratie, testen en proefbedrijf

Datum:Dinsdag 20 november 2018
Tijd:13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Railcenter, Soesterweg 244, Amersfoort

Bij deze vierde bijeenkomst de Kenniskring Systeemintegratie waren 120 deelnemers aanwezig. Men kon vooraf het Railcenter of het ERTMS testlab bezoeken.

Tijdens deze vierde bijeenkomst leerden we van de diverse testbedrijven zoals bij de Noord/Zuidlijn, ingebruikname van nieuwe sprinters en lanceren van nieuwe satellieten en ingebruikname van autotunnels.

Met deze kenniskring willen de deelnemers actief bijdragen aan betere prestaties voor reizigers en verladers tegen lagere kosten, dus minder storingen, meer capaciteit, realisatie van projecten en onderhoud binnen budgetten en tijd. Men hanteert een gemeenschappelijk model, taal en begrippenkader om de sleutelspelers beter met elkaar te verbinden. Daarnaast werken we aan het vergroten, delen en borgen van kennis over systeemintegratie binnen de spoorsystemen en op de interfaces van spoorsystemen (zowel heavy rail personen en goederen als lightrail en internationaal vervoer). Beoogd resultaat is het geven van richting aan verbeteringen in bestaande en nieuwe spoorsystemen. De lessen die we met elkaar deelden over de verschillende testbedrijven helpen daarbij.

Eén van de meest aansprekende lessen kwam van Ronald Heinis, testmanager van Noord/Zuid Lijn. Hij wees op het gevaar van het afvinken van ooit gestelde eisen, die soms niet binnen budget en tijd haalbaar blijken. Dit verlamt eerder dan dat het motiveert. Hij heeft betere ervaringen met het stapsgewijs doorvoeren van hogere doelstellingen vanuit een realistisch scenario. Dit houdt de spirit in het team om tot nog betere prestaties te komen.

Volgende bijeenkomst is gepland in voorjaar 2019.

Downloads

Systeemintegratie, testen en proefbedrijf 

Doel van deze kenniskring is het delen, vergroten en borgen van kennis over systeemintegratie binnen onze sector. Dit begint met een eenduidig beeld, taal en begrippenkader van systeemintegratie. Tijdens de eerste drie bijeenkomsten van de Kenniskring Systeemintegratie op 27 juni 2017 bij Shunter, 23 november 2017 bij Railcenter en op 16 mei 2018 is met succes gewerkt aan een gemeenschappelijk model, het uitgewerkte ‘Spoorketen Diensten Model’.

In deze vierde bijeenkomst verkennen we of het leerzaam is om de diverse testperiodes van raillijnen te bekijken met behulp van het model. We hopen hiermee aanbevelingen te kunnen doen die meegenomen kunnen worden bij de volgende testbedrijven. De testleiders van de Noord/Zuidlijn en RandstadRail presenteren hun inzichten en NS collega’s presenteren het testen van ingebruikname van nieuwe sprinters. Belangrijk is de integrale aanpak van onderdelen uit het testbedrijf, zoals de software updates, het personeel en de technische specificaties.

In het verleden is gebleken dat testen een wezenlijk onderdeel van systeemintegratie is. Vandaar dat de leden van deze kenniskring zich gezamenlijk inspannen om dit uit te diepen. Tijdens deze vierde bijeenkomst zetten we hierin weer een stap. Uiteindelijke doel: waarmaken wat we met elkaar aan onze klanten beloven!

Programma

13.00uMogelijkheid tot bezoek Railcenter / ERTMS lab o.l.v. Willem Brummel, Henk-Jan Schonewille en Hugo Thomassen
13.30uInloop
14.00uWelkom door Lex Frunt en Jeroen Klinkers
14.15uModel voor systeemintegratie door Frank Bokhorst
14.45uErvaringen bij testbedrijf Noord/Zuidlijn door Ronald Heinis
15.05uErvaringen bij testen nieuw materieel bij NS door Luuk Kessels en Beert Spijkervet
15.30uPauze
16.00uErvaringen bij testen en proefbedrijven bij Airbus DS door Henk Cruijssen
en bij RWS door Frank Simmerman
16.30u Paneldebat sprekers en zaal o.l.v. Leo van Dongen
17.00uHapjes en drankjes

 

Deze mensen waren erbij:

Debbie van Baalen Senior Consultant, ADSE
Arnoud de Beer Programma manager, Stevin Technology Consultants
Nick Bel Consultant, Stevin Technology Consultants
Frederic Bonnay Systems Architect, Thales
Gerben Bootsma Innovation Officer, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Willem Brummel Directeur, Railcenter
Rob van der Burg Directeur/expert, Visionrail
Felix Chang Directeur Eigenaar, Felix Chang | Projecten & Advies
Wim Coenraad Strategisch Adviseur, Movares
Henk Cruijssen Systems Engineer, Airbus
Pieter Dings Global Account Manager - Rail, DEKRA SE
Ronald Doeleman Sr. system engineer, Alstom Transport BV
Dirk Dral ProductMarktManager, NS
Kees Ellerbroek Senior Consultant, Ricardo
Lex Frunt Hoofd Kwaliteitsmanagement, NS
Hans de Grauw Sr Aspectmanager Toelating, NS
Willem de Haan Eigenaar, DeHaanInterim
Anique Haaring Gebruiker niet verwijderen, is eigenaar van pagina's, Railforum/ BEHEER!!!!!!
Ron Heeren Programma manager, NS Techniek
Ronald Heinis Testmanager Noord/Zuidlijn, Metro en Tram, Gemeente Amsterdam
Jorgen Heinrich Eigenaar, MBT Technølogie
Rob van der Hek Senior Adviseur Systeem Integratie Testen Indienststellen, Movares
Anton van Himbergen Innovatiemanager / Advisor, Ricardo Nederland
Jan Hoogenraad Directeur, Spoorgloren
Gerard Hoogveld Accountmanager, DEKRA Rail
Tjalling ten Hove Senior Consultant, Movares
Paul van den Hurk Sr. Consultant Rolling Stock, DEKRA Rail
Frits Immers Managing Director, Movares Europe B.V.
Corina de Jongh Directeur, Rai
Willard Kamerling Managing Director, HTA-Rail
Luuk Kessels Testleider nieuw materieel, NS
Gerard Klein Nulent Managing Director, Voith Turbo B.V.
Jeroen Klinkers Programmamanager, ProRail
Erik Koopman Business Development Manager, Siemens Mobility B.V.
Sander Koopman Beleidsadviseur Informatiebeleid, ProRail
Martin Lenaerts Manager, Lenaerts Rail Systems Expertise
Jettie Lont Bedrijfsjurist, ProRail b.V.
Erik Maas DGA, Sta
Arjan Mann Account manager, Siemens Mobility B.V.
M Mantje Rail Systems Engineer, ProRail
Jeroen Mooij Directeur, MooijSPOOR - Stichting Holland Spoor
Cor Nagtegaal Senior Consultant, Arcadis Nederland B.V.
Rob van Neerrijnen Senior Adviseur, Royal HaskoningDHV
Mark Oldenziel Programmamanager, Nederlandse Spoorwegen
Menno Olman Associé, Berenschot
Elske Olthof Consultant Public Transportation, Mott MacDonald
Jos Postmes Interfacemanager Operationele Integratie Zevenaar Emmerich, ProRail
Jolanda Rasch Testmanager Gemeente Amsterdam, cgi
Everard van Rees Projectmanager systeemintegratie, Symovation
Henk-Jan Schonewille Systeemspecialist, Prorail
Frank Simmerman Testleider, Rijkswaterstaat
Petra Slichter Officemanager, Railforum
Alberto Sneeuw Procurement consultant, ProRail Procurement
Beert Spijkervet Testleider nieuw materieel, NS
Rikus Spithorst voorzitter, Maatschappij Voor Beter OV
Jan Swanepoel Hoofd Adviesgroep: Railbeveiliging, Arcadis
Thijs Teunissen Consultant Public Transportation, Mott MacDonald
Hugo Thomassen Directeur, Airport Coordination Netherlands
Jos Toes Directeur, Shunter BV
Johan Tromp Managing Director, Tromp-Rail BV
Wijnand Veeneman Scientific Director, NGInfra
Jan Verbeek Senior Consultant, ADSE bv
Camiel Verhoeve Sr. Consultant Rail, Arcadis
Leendert Vermeulen Expert Mechanica, DEKRA Rail
Marcel Voskamp Programmamanager Testen & Simulaties, Programmadirectie ERTMS
Rob de Vries Eigenaar, proSPOOR
Henk Waling Directeur, Waling Management BV
Edwin Winterkamp Accountmanager, InTraffic
Max Winterling Senior Technical Consultant, Ricardo Rail
Farhad Ziaie Teamleider, Ricardo Rail