Grensoverschrijdende spoorverbindingen | Hoe krijgen we het voor elkaar?

Datum:Woensdag 15 mei 2019
Tijd:13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, Eindhoven

De presentaties van Barth Donners en Robert Jan Roos sturen wij op verzoek naar je toe. Dit in verband met de grootte van het bestand.

Stuur hiervoor een mail naar info@railforum.nl

Downloads

Algemene presentatie | Lex Frunt en Jeroen Klinkers:
Eindhoven Internationale Knoop | Anja Hannema:
Over het evenement

In deze bijeenkomst van de Kenniskring Systeemintegratie bespraken we de ervaringen bij grensoverschrijdende railverbindingen. In de plenaire sessie gaf Bart Donners ons een overzicht van 350 van dit soort railverbindingen in Europa die hij in kaart bracht. Ook stonden we stil bij ervaringen met spoorverkeer van- en naar onze zuiderburen (België) en oosterburen (Duitsland). Wat zijn sleutels tot succes en wat zijn valkuilen?  Vervolgens gingen we in het Van Abbe Museum interactief in groepen uiteen, waarin we gezamenlijk elementen aandragen voor checklists voor grensoverschrijdende spoorverbindingen gericht op vooral de bestuurlijke aspecten. Belangrijkste tips waren dat we elkaars taal (letterlijk en figuurlijk) moeten spreken, zodat we elkaar beter begrijpen en in de ander kunnen verplaatsen. Pas dan is een gezamenlijke aanpak vanuit een gedeelde visie en ambitie mogelijk. Voor een volgende sessie kunnen we wellicht Duitse en Belgische collega’s uitnodigen.

Programma:

[table “69” not found /]

Deze mensen waren erbij:

Pieter Aaldring Subsidiecoordinator, ProRail
Joost Beenker Beleidsadviseur regionale bereikbaarheid, Gemeente Eindhoven
Thomas Boom Senior consultant, Bureau Meines en Holla & Partner
Roel van den Bosch Directeur, BoschSpoor
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Rob van der Burg Directeur/expert, Visionrail
Jon van Dijk Senior projectmanager Duurzame mobiliteit en logistiek, HaskoningDHV Nederland BV
Pieter Dings Global accountmanager rail, Dekra Rail
Barth Donners Adviseur Duurzame Mobiliteit, Royal HaskoningDHV
Marco van Eijsden Senior consultant, Supply Value
Lex Frunt Hoofd Kwaliteitsmanagement, NS
Hans de Grauw Sr Aspectmanager Toelating, NS
Willem de Haan Eigenaar, DeHaanInterim
Anja Hannema Senior Medewerker Spoor, Gemeente Eindhoven
Jorgen Heinrich Eigenaar, MBT Technølogie
Krijn van Herwaarden Senior adviseur / internat. affairs, Inspectie Leefomgeving en Transport
Frits Immers Projectmanager, Movares
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Peter Kee Senior adviseur, AT Osborne
Erik Koopman Business Development Manager, Siemens Mobility B.V.
Kees de Leeuw strategisch beleidsadviseur, gemeente Den Haag
Evelien van der Meel Adviseur Railstudies, Sweco
Rob van Neerrijnen Senior adviseur, Royal Haskoning DHV
Ron Nohlmans Senior adviseur spoor, Gemeente Eindhoven
Henri Olink Projetmanager Innovatie, ProRail
Menno Olman Associé, Berenschot
Tjeerd Postma Eigenaar, TjeerdPostmaProjectmanagement
Jos Postmes Interfacemanager Operationele Integratie Zevenaar Emmerich, ProRail
Dennis Roelofsen Adviseur OV en spoor, Goudappel
Paul van de Ven Strategisch adviseur, Movares Nederland B.V.
Laurens Vet Trainee Rail Bouw- en Asset Management, Arcadis
Jan van der Voet Landsdeel coördinator Zuid Nederland, Ministerie van I&W
Hans Westerink Corridormanager Infraontwikkeling, ProRail
Max Winterling Senior Technical Consultant, Ricardo Rail
Fulco Zee Programmamanager Capaciteitsverdeling, ProRail B.V.