Grensoverschrijdende spoorverbindingen | Hoe krijgen we het voor elkaar?

Datum:Woensdag 15 mei 2019
Tijd:13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, Eindhoven

De presentaties van Barth Donners en Robert Jan Roos sturen wij op verzoek naar je toe. Dit in verband met de grootte van het bestand.

Stuur hiervoor een mail naar info@railforum.nl

Downloads

Algemene presentatie | Lex Frunt en Jeroen Klinkers:
Eindhoven Internationale Knoop | Anja Hannema:
Over het evenement

In deze bijeenkomst van de Kenniskring Systeemintegratie bespraken we de ervaringen bij grensoverschrijdende railverbindingen. In de plenaire sessie gaf Bart Donners ons een overzicht van 350 van dit soort railverbindingen in Europa die hij in kaart bracht. Ook stonden we stil bij ervaringen met spoorverkeer van- en naar onze zuiderburen (België) en oosterburen (Duitsland). Wat zijn sleutels tot succes en wat zijn valkuilen?  Vervolgens gingen we in het Van Abbe Museum interactief in groepen uiteen, waarin we gezamenlijk elementen aandragen voor checklists voor grensoverschrijdende spoorverbindingen gericht op vooral de bestuurlijke aspecten. Belangrijkste tips waren dat we elkaars taal (letterlijk en figuurlijk) moeten spreken, zodat we elkaar beter begrijpen en in de ander kunnen verplaatsen. Pas dan is een gezamenlijke aanpak vanuit een gedeelde visie en ambitie mogelijk. Voor een volgende sessie kunnen we wellicht Duitse en Belgische collega’s uitnodigen.

Programma:

13.00uInloop
13.30uOpening | Lex Frunt en Jeroen Klinkers, voorzitters kenniskring Systeemintegratie
13.40uEindhoven internationale knoop XL | Anja Hannema, Senior adviseur spoor bij Gemeente Eindhoven
13.50uCompehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU borders | Barth Donners, Consultant Mobility - Rail & Public Transport bij Royal HaskoningDHV
14.10uErvaringen met onze Oosterburen: wat zijn sleutels tot succes en wat zijn valkuilen? | Anja Hannema en Thomas Boom, Meines Holla & Partners
14.40uErvaringen met onze Zuiderburen: wat zijn sleutels tot succes en wat zijn valkuilen? | Robert Jan Roos, senior consultant bij Arcadis
15.00uPauze
15.30uInteractief in groepen | Bijdragen aan checklists
16.30uAfsluiting met de oogst van de middag en hoe verder
17.00uNetwerkborrel

Deze mensen waren erbij:

Pieter Aaldring Subsidiecoordinator, ProRail
Peter Aukes Projectmanager, Thales
Joost Beenker Beleidsadviseur regionale bereikbaarheid, Gemeente Eindhoven
Frank Bokhorst Spoorsysteem Architect, ProRail
Thomas Boom Senior consultant, Bureau Meines en Holla & Partner
Roel van den Bosch Directeur, BoschSpoor
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Rob van der Burg Directeur/expert, Visionrail
Robin Coester Directeur, Stevin Technology Consultants
Jon van Dijk Projectmanager Mobiliteit en Verkeer, HaskoningDHV Nederland BV
Pieter Dings Directeur Sales & Business Development, Dekra Rail
Barth Donners Adviseur Duurzame Mobiliteit, Royal HaskoningDHV
Jack Doomernik Principal consultant, Stork
Marco van Eijsden Senior consultant, Supply Value
Marcel Essers Directeur, Essers Rail Advise
Lex Frunt Hoofd Kwaliteitsmanagement, NS
Hans de Grauw Sr Aspectmanager Toelating, NS
Willem de Haan Eigenaar, DeHaanInterim
Rik van Haaren Procesmanager investeringen, ProRail
Anja Hannema Senior Medewerker Spoor, Gemeente Eindhoven
Jorgen Heinrich Eigenaar, MBT Technølogie
Krijn van Herwaarden Omgeving en Bestuur, Inspectie Leefomgeving en Transport
Frits Immers Managing Director, Movares Europe B.V.
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Wil Joosten Manager Public Affairs, NS Regiodirectie Zuid
Peter Kee Senior adviseur, AT Osborne
Kim Klappe Adviseur Rail en Mobiliteit, Sweco
Jeroen Klinkers Programmamanager Systeemintegratie, ProRail
Albert Koch Fleetmanager, NS Reizigers B.V.
David Koopman Consultant Rail, Royal HaskoningDHV B.V.
Erik Koopman Business Development Manager, Siemens Mobility B.V.
Kees de Leeuw strategisch beleidsadviseur, gemeente Den Haag
Evelien van der Meel Adviseur Railstudies, Sweco
Jeroen Mooij Directeur, MooijSPOOR - Stichting Holland Spoor
Rob van Neerrijnen Senior adviseur, Royal Haskoning DHV
Ron Nohlmans Programmamanager, Gemeente Eindhoven
Henri Olink Projetmanager Innovatie, ProRail
Menno Olman Associé, Berenschot
Fransje Oudshoorn Consultant, Berenschot
Frits Pilzecker Strategisch adviseur mobiliteit, Gemeente Breda
Tjeerd Postma Eigenaar, TjeerdPostmaProjectmanagement
Jos Postmes Interfacemanager Operationele Integratie Zevenaar Emmerich, ProRail
Dennis Roelofsen Adviseur OV en spoor, Goudappel Coffeng
Cees Smit Adviseur veiligheid, Arcadis
Twan Spapens Programmamanager, ProRail
Paul van de Ven Strategisch adviseur, Movares Nederland B.V.
Laurens Vet Trainee Rail Bouw- en Asset Management, Arcadis
Jan van der Voet Landsdeel coördinator Zuid Nederland, Ministerie van I&W
Hans Westerink Corridormanager Infraontwikkeling, ProRail
Max Winterling Senior Technical Consultant, Ricardo Rail
Maurits van Witsen Adviseur Euro Transport Consult, Euro Transport Consult
Fulco Zee ICT Solution Architect, ProRail B.V.