Presentatie scenario’s voor emplacementen van de toekomst

Datum:Woensdag 04 december 2019
Tijd:13.30 tot 17.30 uur
Locatie: Movares, Daalseplein 100, Utrecht
Plan route

Er zijn sinds begin dit jaar in drie teams scenario’s uitgewerkt.

In het groene team werden nieuwe logistieke concepten verkend, met speciale aandacht voor betere samenwerking, kunstmatige intelligentie en onderhoud aan materieel tijdens de dienstuitvoering. Zijn voor alle processen met het moderne materieel nog wel emplacementen nodig? Kun je niet een deel van het inspectiewerk en schoonmaken tijdens de dag doen? Kan een trein niet zelf naar zijn opstelplaats rijden? Heb je aparte wasstraten nodig of kunnen deze functies en het opstellen ook langs de baan?

Team blauw verkende meervoudig ruimtegebruik, dus meer flexibiliteit door perrons in de stille uren te gebruiken voor onderhoud en schoonmaak zodat er ruimte bespaard kan worden op emplacementen. Verrassend was de suggestie om de samenwerking te zoeken met andere modaliteiten in ov en autoverkeer omdat de modaliteiten steeds meer naar elkaar toegroeien. En emplacementen kunnen ook bijdragen aan een duurzamere omgeving door zonnepanelen, regenwateropslag en dergelijke.

In het gele team onderzocht met scenario’s hoe het bij emplacementen door een betere governance (besturing) beter geregeld is. Moet daarbij I&W meer regie pakken of is zelfs een onafhankelijke ‘Autoriteit Spoor’ nodig als systeem integrator die met een totaalvisie komt.

Programma

13.30uInloop
14.00uHoe ziet een railsysteem zonder emplacementen er uit |Frank Behr en Maarten Evertse
14.20uMeervoudig ruimte gebruiken van emplacementen | Robert Jan Roos
14.40uHoe bepalen we en besturen we de emplacementen van de toekomst | Erland Tegelberg en Marco van Eijsden
15.00uPauze
15.30uDeelsessies
17.00uAfsluiting plenair
17.30uNetwerkborrel

Log in om je aan te melden:

Deze mensen hebben zich al aangemeld:

Cors Bergmans Projectmanager, ProRail
Esther Dammers Systeemmanager, ProRail
Jan Hoogenraad Directeur, Spoorgloren
Frits Immers Managing Director, Movares Europe B.V.
Jan Wick Kranenburg Directeur, Things Connected B.V.
Johan de Lange Bedrijfsleider, Spitzke Spoorbouw BV
Kees Sluiter Systeemspecialist OI & OB, ProRail