Effecten rolverdelingen op test- en proefbedrijf

Datum:Dinsdag 03 december 2019
Tijd:13.00 tot 17.15 uur
Locatie: Movares, Daalseplein 100, Utrecht

In deze workshop van de Kenniskring Systeemintegratie zoomden we in op de rolverdeling en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemers in de diverse testfases en proefbedrijf.
Opdrachtgever en opdrachtnemer van Spoorzone Delft, Noord/Zuidlijn en de Uithoflijn presenteerden per project in duo’s hun lessons learned. In alle drie de projecten verliep de praktijk anders dan van te voren gedacht en gecontracteerd. Dit is op verschillende manieren door de partijen opgelost, maar de basis onder iedere oplossing was een dynamische samenwerking op basis van vertrouwen. Als iedereen hetzelfde doel heeft en het eens is over de beste werkwijze voor het moment kun je veel bereiken.

Na de presentaties discussieerden 8 groepen aan de hand van cases over de beste rolverdeling. Net als in het echte leven werden de deelnemers geconfronteerd met een scopewijziging halverwege het proces. Over de gehele linie genomen kunnen we de volgende conclusies trekken:

De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is erg belangrijk. Vaak zien we dat de opdrachtgever eerder een regierol pakt dan van tevoren gedacht. Een dynamische samenwerking is vaak nodig terwijl we statisch contracteren.
De echte vragen aangaande systeemintegratie liggen eigenlijk al voor het testen.

Downloads

Frank Bokhorst | Tutorial Spoorketen Diensten Model:
Lex Frunt & Jeroen Klinkers | Kenniskring Systeemingegratie:
Thom Broersen | Test- en proefbedrijf voor lightrail projecten:
Everard Rees & Paul Besseling | Spoorzone Delft:
Pelle de Wit & Jørgen Heinrich | Noord/Zuidlijn:
Elske Olthof & Ronald Damstra | Uithoflijn:
Over het evenement

Globaal programma:

12.00uLunch met tutorial Spoorketen Diensten Model
13.00uInloop
13.30uWelkom en inleiding | Michiel Blaauboer
13.40uToelichting op model | Thom Broersen
13.55uPresentatie Spoorzone Delft | Everard van Rees en Paul Besseling
14.15uPresentatie Noord/Zuidlijn | Jørgen Heinrich en Pelle de Wit
14.35uPresentatie Uithoflijn | Ronald Damstra en Elske Olthof
14.55uToelichting casussen en indelen groep
15.00uPauze
15.30uBehandeling casussen in groepen
16.30uPosterpresentaties in de Plint
17.00uTerugkoppeling en discussie over optimale keuze voor vervolgacties
17.15uBorrel

Deze mensen waren erbij:

Rick Bakker Teamleider Structures & Interiors, ADSE B.V.
Jerrimy van den Berg Projectmanager Materieel, NS
Paul Besseling Manager Systemen, Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Kees van der Blom Safety Officer, Strukton Rail Nederland bv
Rob Bouwman Projectmanager, ProRail
Henk Bovenlander Adviseur, Henk Bovenlander Rail Advies
Jordy van Breen Manager, ProRail
René van Buiten Pion Kunststoffen
Frank Burgmeijer Testmanager, BAM Infra Rail
Ronald Damstra Manager syteemintegratie, BAM Infra Rail
Rob van Doorn Directeur, Interventie Management van Doorn
Greet Eijkelenboom Planontwikkelaar, ProRail
Michel Farro Senior Projectmanager, Prorail
Lex Frunt Hoofd Kwaliteitsmanagement, NS
Vincent Gabriëls Directeur, Gabriëls Interim Solutions B.V.
Andre Geuze Projectmanager, ProMAG Projectmanagement & Advies
Hans de Grauw Sr Aspectmanager Toelating, NS
Willem de Haan Eigenaar, DeHaanInterim
Anique Haaring Gebruiker niet verwijderen, is eigenaar van pagina's, Railforum/ BEHEER!!!!!!
Jórgen Heinrich Eigenaar, MBT Technology
Rob van der Hek Senior Adviseur Systeem Integratie Testen Indienststellen, Movares
Krijn van Herwaarden Senior adviseur / internat. affairs, Inspectie Leefomgeving en Transport
Anton van Himbergen Innovatiemanager / Advisor, Ricardo Rail
Jan Kees Hofker Directeur, railAlert
Dick Huybens Sr. Projectmanager CREFM, TU Delft
Frits Immers Projectmanager, Movares
Ron de Jager Opdrachtgever / Portfoliomanager, HTM
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Theo Kats Provincie Utrecht
Wilem Klomp Projectmanager, Movares
Erik Koopman Business Development Manager, Siemens Nederland
Jean-Philippe de Lannoy Ambtelijk Opdrachtgever, Vervoerregio Amsterdam
Hans Meeuwsen Project Manager, Port of Rotterdam
Cor Nagtegaal Senior Consultant, Arcadis Nederland B.V.
Elske Olthof Consultant Public Transportation, Mott MacDonald NL
Aad Onderwater Business Manager, Strukton Rail
Mohammad Rajabali Nejad Assistant Professor, Universiteit Twente
Everard van Rees Projectmanager systeemintegratie, Symovation
Jack Rouwendaal Manager Uitvoering, Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Ricks Schalks Consultant Transportation, Mott MacDonald NL
Shania Shaneh Saz RAMS consultant, ADSE Consulting and Engineering
Pieter Smit Adviseur Systeemintegratie, ProRail
Rikus Spithorst voorzitter, Maatschappij Voor Beter OV
Jan Swanepoel Senior Consultant: Integratiemanagement, Arcadis
Viola Sütö advocaat, LegalRail
Hugo Thomassen Manager Opdrachtgeversunit ERTMS, Ministerie van I&W
Bas van Tooren Tendermanager, BAM Infra Rail
Johan Tromp Managing Director, Tromp-Rail BV
Paul Tulp Manager Lijninfra en Geotechniek, Movares
Jan van Veen Sr. Consultant Safety & Risk managment, RICARDO RAIL BV
Leontien Verkaik Projectmanager voorbereiding vervoer ICNG, NS
Ilse Vermeij Product Manager Testing, Ricardo Certification
Laurens Vet Specialist Systeemintegratie Railinfra, ARCADIS Nederland
Frank Walenberg Directeur, Walenberg Rail Assessment
Henk Waling Directeur, Waling Management
Gerard van der Werf Senior Consultant Rail, Arcadis
Pelle de Wit Manager Regieorganisatie, Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Nico van Zandwijk Manager Materieeldienst, VolkerRail Materieel & Logistiek bv
Patrick van Zeijl Technisch Specialist Wet lokaal spoor, HTM Personenvervoer NV