Congres PDOVS | E-hubs voor duurzame OV-knooppunten

Datum:Vrijdag 08 oktober 2021
Tijd:08.30 tot 13.00 uur
Locatie: RET remise, Kleiweg 244 , Rotterdam

Lees hier het artikel over deze bijeenkomst.

In de komende editie van OV-Magazine verschijnt een dubbelinterview tussen Robin Coester, mededirecteur van Stevin, en Roeland van der Zee, wethouder in Arnhem, over de kansen en uitdagingen op het elektriciteitsnet.

Rogier Pennings spreekt namens Stevin op 25 november op het Nationaal Hubcongres over de kansen en bedreigingen van energiehubs. Ook vat hij zijn geleerde lessen van de Kennistafels Energiehubs voor u samen. Lees hier meer en meld u aan.

Downloads

Rotterdamse praktijkervaring | Leo Vliegenthart, RET:
De stap naar E-hubs | Rogier Pennings, Stevin:

Een zeer geslaagde bijeenkomst! Het thema van het jaarlijkse congres van het Platform Duurzaam Openbaar Vervoer en Spoor (PDOVS) was energie-hubs (e-hubs) voor duurzame OV-knooppunten.

Door de elektrificatie van mobiliteit komen partijen bij elkaar die van origine niet met elkaar samen hoefden te werken. Zo hebben vervoerders en concessieverleners ineens te maken met netbeheerders. Het nut van samenwerkingen is deze partijen inmiddels duidelijk. Zij zien dat samenwerking op een e-hub leidt tot snellere realisatie, betere resultaten en lagere maatschappelijke kosten. Ook op het gebied van wet- en regelgeving zijn er oplossingen om de realisatie van een e-hub wel versneld mogelijk te maken, maar wie neemt de regie?

Rondom e-hubs zijn dus veel partijen met uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen betrokken. Het doel van deze bijeenkomst was het verkrijgen van kennis over e-hubs, het inzien van het belang van e-hubs en inzicht krijgen in de uitdagingen en kansen.

Programma:

08.30uInloop
09.00uWelkom en introductie door Pieter Litjens | Voorzitter van de sector Mobiliteit in het Klimaatakkoord en directeur CROW
09.15uE-hubs; definitie, belang en hoe gaat het in de praktijk | Leo Vliegenthart, RET
09.30uUitdagingen en kansen vanuit het onderzoek door Rogier Pennings | Stevin
10.00uPaneldiscussie
10.30uPauze
11.00uBreak-out sessies
12.00uAfsluiting met lunch en rondleiding op locatie

Deze mensen waren erbij:

Ron Bakker Technisch Adviseur, HTM
Marc Beeftink beleidsontwikkelaar ruimte en bereikbaarheid, provincie Overijssel
Katelijn van den Berg Programmamanager Duurzaamheid, NS Stations
Jet de Boer Directeur Techniek, RET
Joost de Bonte Sr. Accountmanager, VolkerRail
Emanuel Faraoni Technisch Specialist EV, RET NV
Wilco Fiechter Senior adviseur, Ministerie van IenW/Rijkswaterstaat
Rob de Groot Cluster coördinator, Rijkswaterstaat
Jeroen Hendrikx Adviseur, RWS
Karin Hoekstra Beleidsmedewerker, Ministerien van Infrastructuur en Waterstaat
Jan Hoogenraad Directeur, Spoorgloren
Nicole Hubbers Secretaresse, RET
Corina de Jongh Directeur, Railforum
Willard Kamerling Directeur, HTA-Rail
Theo Konijnendijk sr. adviseur duurzaamheid en innovatie, RET
Alex van der Linden Projectmanager (NS ERTMS & NS ICNG), EP Square BV
Pieter Litjens Directeur bestuurder, CROW
Eric Mohringer CCO, DEKRA Rail
Boyan Phoelich Accountmanager, VolkerRail
Guus Puylaert Redacteur, OV-Magazine
Martijn Rotteveel Kenniswerker, CROW
Petra Slichter Officemanager, Railforum
J.S. Smit RET NV, RET NV
Harriët Tiemens Directeur, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Leo Vliegenthart Assetbeheerder Energievoorziening, RET
Ruben Voerman Programmamanager, Gemeente Amsterdam
Robert van Wissen Sales Consultant Rail Elektrificatie en Infra Producten, Siemens Mobility B.V.
Reinout Wissenburg Manager Strategic Sustainability, ProRail
Martijn Wolf Senior Consultant, Ricardo Rail