Archief

Hieronder staan alle afgelopen evenementen. Bekijk wie er geweest is of lees verslagen en bekijk foto’s.

20-06
Samenwerken in de railsector | wat leren we van 100+ jaar praktijkervaring?

Het samenwerken in de railsector kan beter! Dit komt in elk Railforum event aan de orde. Vijf ervaringsdeskundigen deelden hun ervaringen bij kennisdelen, contracten, allianties en raamovereenkomsten uit hun ProRail tijd met ons. Hoe kijken ze terug? Welke inzichten, kennis en leerervaringen zijn relevant voor de komende vijf tot tien jaar? Welke lessen leert ons […]

19-06
Workshop Het Masterplan | Meerjarenplan tot 2026 voor werken aan het spoor

Over het evenement: Meer dan ooit zijn alle leden van Railforum gebaat bij een betere meerjarenplanning van de diverse werkzaamheden aan het spoor. Dit kan leiden tot minder onttrekkingen en betere inzet van vakmensen, machines en materialen. Zeker als we gezamenlijk het werk beter over het jaar spreiden. Of het nu klein onderhoud (PGO) , […]

18-06
Railforum goes international

Samen met leden die wereldwijd zaken doen en in Europa actief zijn bij Shift2Rail en Unife heeft Railforum op 18 juni een meeting georganiseerd over betere samenwerking in Europa en daarbuiten. We hebben gezocht naar efficiëntere en effectievere aanpak van het groeiend aantal buitenlandse delegaties die onze spoorsector bezoeken. Hoe kunnen we dit beter organiseren […]

23-05
MaaS-estafette | Tussenstand

Hoe kunnen we het zo laagdrempelig mogelijk maken voor MaaS-aanbieders om hun reizigers toegang tot het ov te geven, gebruikmakend van het huidige betaalsysteem? Hoe komen we tot structurele oplossingen voor de data vraagstukken die zich voordoen in lopende MaaS-initiatieven? En hoe kunnen we transfers optimaliseren voor de reiziger? Dat zijn drie vragen waarvoor drie […]

22-05
Graffiti symposium | Impact en preventie

Over de sprekers: Valerie Spicer Valerie is al 20 jaar werkzaam bij de Vancouver ‘Police Department’ en heeft onder andere een Master in Criminologie. Valerie is een autoriteit op meerdere criminologie onderzoeksgebieden en preventie. Naast haar politiewerk is ze onderzoeksmedewerker bij de Simon Fraser Universiteit. Valerie is graffiti-onderzoeker geweest en heeft programma’s ontwikkeld voor het […]

15-05
Grensoverschrijdende spoorverbindingen | Hoe krijgen we het voor elkaar?

In deze bijeenkomst van de Kenniskring Systeemintegratie bespraken we de ervaringen bij grensoverschrijdende railverbindingen. In de plenaire sessie gaf Bart Donners ons een overzicht van 350 van dit soort railverbindingen in Europa die hij in kaart bracht. Ook stonden we stil bij ervaringen met spoorverkeer van- en naar onze zuiderburen (België) en oosterburen (Duitsland). Wat […]

25-04
Persoonlijke uitnodiging | Ledenvergadering

Besloten bijeenkomst voor hoofdleden van Railforum en HRI. Tijdens de ledenvergadering van Railforum op donderdag 25 april hebben we de toekomstige contributiemodellen besproken en hebben we HRI-leden verwelkomd in ons netwerk. Collega’s van Strukton Rail hebben een kijkje achter de schermen geboden. Ze toonden de meest recente duurzame innovaties, de toepassingen van data analytics bij […]

03-04
When science meets practice | Fiets en ov, hoe faciliteren we deze sterk groeiende combi?

Samen met de TU Delft organiseert Railforum regelmatig een ‘When science meets practice’. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen studenten, wetenschappers en professionals uit de sector op een bepaald thema hun kennis en ervaringen uit. Hiermee willen we elkaar inspireren met nieuwe inzichten en betere oplossingen voor de praktijk, naast input voor een gezamenlijke onderzoeksagenda. Op 3 […]

28-03
Spoorontbijt | Nederland in beweging

Als een trein niet in beweging komt, dan komt hij nooit op z’n eindbestemming. Als jij niet in beweging komt, zullen jouw dromen en ambities ook nooit werkelijkheid worden. En wie heeft er nu geen ambities? Ook onze overheid en wij als samenleving hebben ambities. Denk hierbij aan CO2-neutraal transport en een optimale mobiliteit. Om […]

27-03
De onmisbare rol van zelfstandig professionals in de railsector

We constateren dat op veel sleutelposities in de sector (projectmanagers, interim-managers, mediators, experts en dergelijke) zelfstandig professionals actief zijn. Dit zijn vaak zeer ervaren mensen die op meerdere functies en in meerdere rollen in de railsector kennis en ervaring hebben opgedaan. Daardoor kunnen zij zich uitstekend verplaatsen in diverse belangen en standpunten en de verbindingen […]

19-03
TransiRede 2019 | Zijn er grenzen aan de groei?

Mens, mobiliteit en milieu In 2019 organiseerde Railforum voor de tweede keer de TransiRede. Ambitie is om dit jaarlijks op de derde dinsdag van maart te doen, precies een half jaar voor de troonrede. Programma  

14-03
Workshop datagedreven materieelonderhoud

Wie durft de kansen te benutten? In de Kenniskring Materieelonderhoud werken vervoerders, onderhoudsbedrijven, leveranciers en consultants samen aan beter onderhoud aan railmaterieel. We verkenden op 14 maart met zestig collega’s de mogelijkheden die we gezamenlijk hebben om het onderhoud aan railmaterieel effectiever en efficiënter te doen. Dit is wenselijk vanuit kostenreductie en noodzakelijk vanuit de […]

26-02
Verdieping van emplacementen van de toekomst

Op 26 februari zijn drie denklijnen verder uitgewerkt: Nieuwe logistieke concepten (ATO, pitstop onderhoud, geen emplacementen meer in steden, et cetera) Meervoudig ruimtegebruik (vastgoed boven sporen, perrons in de nachten gebruiken, combinaties met andere modaliteiten, et cetera) Nieuwe governance modellen om deze ideeën te realiseren We keken naar de huidige ontwikkelingen in Groningen en Lelystad […]

23-01
Dag van de Light Rail 2019 | Deltaplan voor groeiende steden!
11-12
Ledenvergadering met diner

Op 11 december stelden de leden van Railforum het jaarplan en begroting 2019 vast. Tijdens het diner schoven politici en bestuurders aan. De tafelgesprekken gingen over de bijdrage die het railvervoer levert aan de economie en duurzame bereikbaarheid. En natuurlijk verkenden we met elkaar hoe we nog beter kunnen inspelen op de sterk groeiende vraag […]

04-12
Scenarioverkenning emplacement van de toekomst

Programma:

30-11
Modernisering spoorwegregelgeving

Informatie over de bijeenkomst: Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) organiseren wij de tweede sectorbrede bijeenkomst over de modernisering van de spoorwegregelgeving. In 2017 is een start gemaakt met het meer toekomstvast maken van de spoorwegregelgeving zonder de werking van het spoorse systeem ingrijpend te wijzigen. Sindsdien is door het ministerie van […]

29-11
Customer Experience Event

De reiziger op 1,2 en 3! Dat willen we in onze rail en ov-sector maar al te graag. Een optimale Customer Experience leidt immers tot tevreden klanten en betere bedrijfsresultaten. Het is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Werkelijk alle contactmomenten en ervaringen tellen immers mee. Verbetering van de klantrelatie gaat niet alleen over het verbeteren van […]

20-11
Systeemintegratie, testen en proefbedrijf

Systeemintegratie, testen en proefbedrijf  Doel van deze kenniskring is het delen, vergroten en borgen van kennis over systeemintegratie binnen onze sector. Dit begint met een eenduidig beeld, taal en begrippenkader van systeemintegratie. Tijdens de eerste drie bijeenkomsten van de Kenniskring Systeemintegratie op 27 juni 2017 bij Shunter, 23 november 2017 bij Railcenter en op 16 […]

01-11
Het innovatiecongres

Dit is hèt congres dat in het teken staat van innovatie in de ov- en spoorsector voor leden van Jonge Veranderaars én Railforum. Het congres zal plaatsvinden in de Wasruimte in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Het innovatiecongres Waterstofbussen, duurzame remises en zelfrijdende treinen? Ook in de ov- en spoorsector passeren tal van duurzame innovaties de […]

28-09
Seminar ‘Strak Spoor’ over betere spoorliggingskwaliteit en klimaatadaptatie

Informatie over het evenement: De Nederlandse railnetwerken worden steeds intensiever benut, de groei zet nog door en men wil minder verstoringen. Leden van Railforum willen daarom een betere kwaliteit van de spoorligging, zowel bij aanleg als onderhoud. Ambitie is dat er minder onderhoud nodig is, er minder verstoringen, geluid en trillingen zijn en we de […]

27-09
Golfmiddag en -clinic

Elkaar ontmoeten in een andere setting. Ook dat is wat Railforum haar leden wil bieden. In samenwerking met enkele leden bieden we op 27 september voor de derde keer de mogelijkheid elkaar te ontmoeten op een golfbaan. Sommigen hebben als doel het bemachtigen van de Railforum wisselbokaal, tijdens een wedstrijd (Texas Scramble) over 18 holes. […]